Liên hệ Chúng tôi

TÌM CHÚNG TÔI TRÊN BẢN ĐỒ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address:

MITSUBISHI TRUNG THƯỢNG
Km 8+154 Đại Lộ Thăng long, Hoài Đức, Hà Nội

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Phòng kinh doanh
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 6:00pm
Sat: 9:00am - 5:00pm
Sun: Nghỉ
Phòng dịch vụ
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 5:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 5:00pm
Fri: 8:00am - 5:00pm
Sat: 8:00am - 5:00pm
Sun: Nghỉ
Phòng phụ tùng
Mon: 8:00am - 5:00pm
Tue: 8:00am - 5:00pm
Wed: 8:00am - 5:00pm
Thu: 8:00am - 5:00pm
Fri: 8:00am - 5:00pm
Sat: 9:00am - 5:00pm
Sun: Nghỉ

LIÊN HỆ NHẬN BÁO GIÁ

Back to top